Problem med SITHS-inloggning?

En uppdatering av Windows har gjort att det kan bli problem att logga in med SITHS-kort. Meddelande brukar vara att SITHS-kortet är ogiltigt eller inte installerat. För åtgärd kontakta lokal IT-avdelning för åtgärd av programmet Net iD i datorn som inloggning sker från.

Detta meddelande gäller 2021-10-29 till 2021-12-31

GH kvalitetsregister

Version: 1.43.0

Nationellt register för tillväxthormonbehandling för barn.

Logga in SITHS